Licytacje

Aktualne obwieszczenia o licytacjach umieszczane są na tablicach informacyjnych właściwych sądów rejonowych, a także na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl