Obszar działania

W sprawach:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Komornik Michał Krawczyk działa w granicach rewiru komorniczego, do którego przynależą poniższe miejscowości oraz gminy:

W pozostałych sprawach z wyboru wierzyciela komornik może prowadzić sprawy na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.